Historia Polski Związek Surfingu

Przejdź do treści

Historia PZSurf

Idea powołania Polskiego Związku Surfingu powstała wiele lat temu. Protoplastami w przecieraniu ścieżek i tworzeniu struktur surfingu w Polsce są przede wszystkim Jurek Kijkowski, Wojtek Ochrymowicz i Maciej Krystosiak.

To te osoby były główną siłą napędową początków profesjonalizacji polskiego surfingu tworząc wspólnie z innymi członkami Polskie Stowarzyszenie Surfingu, pozyskując akredytację International Surfing Association (ISA) na terenie Polski.

Coraz większe zainteresowanie surfingiem i jego różnymi odmianami w ostatnich latach sprawił, że szereg stowarzyszeń i osób podejmowało działania na rzecz profesjonalizacji dyscypliny i poprawy bezpieczeństwa osób uprawiających ją. W ten sposób narodziła się idea Polskiego Związku Surfingu.

W 2020 roku  Związek Sportowy Surfingu został oficjalnie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako podmiot mający na celu integracja środowiska i uzyskanie akredytacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w celu przekształcenia się w Polski Związek Surfingu.

Pod koniec 2020 roku Polskie Stowarzyszenie Surfingu przekazało swoje członkostwo w Międzynarodowej Federacji Surfingu (ISA) na Związek Sportowy Surfing, otwierając tym samy droge do dalszego rozwoju dyscypliny w kraju.

Lata '80 Legendy o pierwszych próbach łapania fali na deskach windsurfingowych na polskim wybrzeżu

Lata '90 Początki prawdziwego surfingu na polskim wybrzeżu.

08.2006 Pierwsze zawody surfingowe w Polsce - Polish Surfing Challenge, które następnie stały się nieoficjalnymi Mistrzostwami Polski i do dnia dzisiejszego wyłaniały najlepszych polskich surferów i surferki

30.08.2006- Rejestracja Polskiego Stowarzyszenia Surfingu

2016 - Pierwsze rozmowy i spotkania na temat powołania Polskiego Związku Surfingowego i jego idei.

2017 - Cold Water Jam - Pierwsze zawody surfingowe w woj. Pomorskim poza Mistrzostwami Polski i piewsze w Polsce o charakterze „coldwaterowym””

2018 - West Coast Battle - Pierwsze zawody surfingowe na zachodniej części polskiego wybrzeża stając się nieoficjalnie Mistrzostwami Pomorza Zachodniego

29.11.2018 - Pierwsze spotkanie założycielskie i powołanie Związku Surfingu w Polsce

6.06.2020 - Drugie spotkanie założycielskie i powołanie Związku Sportowego Surfingu - organizacji, która będzie starała się o przekształcenie w związek narodowy z nadania ministra właściwego i utworzenie Polskiego Związku Surfingu

20.06.2020 - Oficjalna Rejestracja Związku Sportowego Surfingu w Krajowym Rejestrze Sądowym

01.01.2021 Związek Sportowy Surfingu - staje się oficjalnym narodowym przedstawicielem Polski z ramienia ISA (International Surfing Association)

15.09.2022 Polski Związek Surfingu zostaje oficjalnie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przyszłość: Wspólnie tworzymy i rozwijamy polski surfing #surfpl